TipGeldrop-Mierlo TipGeldrop-Mierlo TipGeldrop-Mierlo

Uw mening over Geldrop-Mierlo Aanmelden

19-12-2019

Afval

Publieke raadpleging onder de inwoners van Geldrop-Mierlo over het afval

Panelleden TipGeldropMierlo tevreden over afvalbeleid

GELDROP-MIERLO – Tevredenheid bij deelnemers aan TipGeldropMierlo over het afvalbeleid in Geldrop-Mierlo. De huidige wijze van afvalinzameling hoeft voor zestig procent van de panelleden niet op de schop. Tips om het afvalbeleid te verbeteren zijn er nog wel. Zo zien panelleden wel wat in het op laten halen van grof huisvuil en lagere tarieven voor de milieustraat. Extra containers voor papier en plastic zou ook kunnen helpen. Dit blijkt uit het panelonderzoek TipGeldropMierlo over afval, waar 409 panelleden aan meededen. 

Deelnemers aan het panelonderzoek zijn in meerderheid, 58 procent, tevreden over het huidige systeem. Vooral het feit dat mensen, naast het vastrecht, betalen voor het aantal keren dat een container aan de straat gezet wordt, stemt tot tevredenheid. “ Dit geeft motivatie voor het goed scheiden van afval, ik kan mij namelijk voorstellen dat men anders eerder geneigd is papier bij rest te gooien bijvoorbeeld.” Nadelen zijn er ook. “Het huidige systeem dwingt om de restafval container pas aan te bieden als hij vol is. Voor kleine huishoudens kan dat best lang duren, waardoor de container vooral in de zomer geweldig gaat stinken.” Wat verschillende respondenten graag zouden zien is een gelijk tarief per container voor restafval en gft. 

Zwerfvuil
Kritiekpunt is het zwerfafval. Een respondent geeft aan dat mensen zich niet houden aan de gebruikelijke ophaaltijden. “Zeker voor wat betreft het plastic. Dit ligt er vaak al drie dagen van tevoren en wordt door katten en honden door de straten verspreid.” Mocht er gekozen worden voor betalen per kilo afval dan vrezen de deelnemers aan het onderzoek een toename van zwerfafval. Verschillende panelleden zien wel wat in het betalen van een vast bedrag per jaar en dan gratis containers aan de straat zetten. “ Dan wordt er meer afval via de container aangeboden en wordt de kans op afvaldumping verkleind.” Betalen per kilo heeft ook voordelen. “In de zomer kun je dan zonder extra kosten de container aanbieden, waarmee stankoverlast en ongedierte minder kans krijgen.”

Milieustraat
Het lezersonderzoek toont aan dat de milieustraat niet optimaal voldoet. Met name de kosten zorgen voor de nodige kritiek. “Geen wonder als er mensen zijn die hun afval elders dumpen.” Panelleden komen met de tip om een afvaldepot in Mierlo te realiseren omdat de milieustraat in Geldrop voor mensen uit Mierlo ver weg is. Verschillende panelleden vinden de tarieven van de milieustraat te hoog. “Het is toch zot. Je brengt het zelf, doet het zelf in de bak en je moet betalen.” Gratis inleveren van afval op de milieustraat wordt meerdere malen genoemd als tip. Ander verbeterpunt kan zijn het huis aan huis ophalen van grof vuil. 

Kroonringen
De kroonringen, de haken waarmee je zakken aan palen en lantaarnpalen kunt hangen, worden door de helft van de panelleden gebruikt. Grote nadeel is volgens de deelnemers wel dat mensen steeds eerder zaken aanbieden. “Jammer dat mensen niet snappen dat de zakken er pas op de ophaaldag aan gehangen moeten worden. Al na een paar dagen nadat de zakken zijn opgehaald hangt het alweer vol in alle straten met zakken, die vaak door katten en vogels kapot worden gemaakt, waarbij de inhoud over de straat komt te liggen”, aldus een van de respondenten. Meer controles is wat respondenten zien als idee om te zorgen dat afval niet verkeerd worden aangeboden. Bijna een derde (29 procent) noemt het geven van boetes. Verschillende deelnemers aan het onderzoek willen een container voor oud papier en plastic. 

Geef je mening
Das Publishers, uitgever van Middenstandsbelangen, en Onderzoeksbureau Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Geldrop-Mierlo vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen inwoners hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in de samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken. Op www.tipgeldrop-mierlo.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen. De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit.


Download resultaten